PREM

Név: Patient Reported Experience Measure (PREM)

Rövid leírás: Az OECD által javasolt kérdéssor a járóbeteg ellátással kapcsolatos betegtapasztalatokról. A kérdéssor az elmúlt 12 hónapra vonatkozóan méri fel a járóbeteg ellátáshoz való hozzáférést és az ellátás során szerzett tapasztalatokat a páciensektől. A hozzáférés vonatkozásában vizsgálja az esetleges akadályozottság okait (utazási nehézségek, az ellátások és gyógyszerek költségei a beteg részére, várakozási idő a vizit időpontra és a vizit napján az orvosi rendelőben), valamint a páciens tapasztalatait az ellátással kapcsolatosan (elegendő időt töltöttek vele a vizit során, úgy magyarázták el a dolgokat hogy azt könnyű volt megérteni, kapott lehetőséget feltenni a kérdéseit, összességében mennyire volt elégedett az ellátással).

Bővebb ismertetés és az angol nyelvű verzió elérhető:

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/893a07d2-en.pdf?expires=1575290811&id=id&accname=guest&checksum=E0BF7D0127F1D77A65981057F8D6B4AD

(Az angol nyelvű kérdőív a kötet 49.-54. oldalán található.)

Magyar nyelvű verzió elérhető: Kérésre megküldjük (marta.pentek@uni-corvinus.hu)

Kapcsolódó hazai publikáció(k):

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31098884

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31102157

Hazai populációs norma: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31098884

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31102157